Fyra fokusområden – tänka annorlunda

Fokus på Vrinnevisjukhuset och Vårddirektör

Då har vi haft avtackning av Vårddirektör Bo Orlenius på Vrinnevisjukhuset. Det blev en bra och trevlig eftermiddag. Tror att Bo kände att det blev en lagom stor avtackning. I mitt tal lyfte jag naturligtvis upp Bo:s arbete utifrån hans mantra som han inpräntat hos oss i landstings-/regionledning under många år: ”Tänker man inte annorlunda, gör man inte annorlunda och då blir det inte heller annorlunda”.

Undertecknad avtackar Bo

Det var många som ville uppmärksamma Bo, så här på sin sista dag som Vårddirektör. Tusen tack, Bo, för alla underbara möten, gemensamma arbeten och att du ständigt påminner oss om att tänka annorlunda!

Vårddirektörskollegorna Martin och Ditte
Vrinnevis clowner
Norrköpingskollegan Monica Hagman, Närsjukvårdsdirektör

Redan dagen efter träffade jag ViN:s ledning och Verksamhetscheferna. Vi hade en bra dialog som utgick mycket ifrån deras tidigare arbete tillsammans. Vi beslutade om fyra arbetsgrupper som tydligt ska arbeta utifrån ett ViN-perspektiv med fokus på patient och kvalitet. Dessa grupper kommer att fördjupa sitt arbete inom områdena:

  • Organisering
  • Processer och flöden
  • Personcentrerad vård
  • Kvalitet

Blir otroligt stimulerande att leda arbetet framåt tillsammans med dessa duktiga ViN-chefer!

Fokus på Hållbarhet och Agenda 2030

Vi hade i morse en Hållbarhetsfrukost i Regionhuset med fokus på Hållbarhetsarbetet/Agenda 2030.

Region Östergötland arbetar aktivt med att på strategisk regional nivå få igång en bred process i länet kring hållbarhetsfrågor, miljömål och FN:s Agenda 2030. Detta präglar hela Region Östergötlands egna verksamhet såsom arbetet med att stimulera andra till att lyfta sitt Hållbarhetsarbete. En snabb genomlysning av den egna verksamheten gjord av forskare på LiU visar att Region Östergötland arbetar på något sätt med alla de 17 hållbarhetsmålen, även om arbetet naturligtvis kan göras bättre och mera samordnat.

För att ytterligare stärka vårt arbete och medvetandegöra oss alla på Agenda 2030 arbetet arrangerade vi en fruskot med föreläsning inom Hållbarhetsområdet för medarbetare i Regionhuset. Vill du läsa mer om Agenda 2030 tycker jag FN-förbundet har en bra beskrivning kring områdena. Nås här.

Fokus på 2016 och lärdomar in i framtiden

Vi har haft ett Kunskapssammanträde för politiker i styrelse och nämnder. Fokus var Årsredovisningen 2016 och allt som vår verksamhet genomförde under det förra året.

Otroligt svårt att kortfattat, men ändå försöka täcka in helheten, under några få timmar presentera en redovisning över all verksamhet som skedde år 2016. Det finns otroligt mycket att lyfta upp. Vi valde nu att utifrån våra perspektiv i styrkortet utgå från de strategiska målen och redovisa varje perspektiv för sig. Så är även årsredovisningen indelad.

Vår Årsredovisning ligger nu framför våra politiker att ta beslut om i respektive styrelse och nämnd för att sedan slutligen fastslås i Regionfullmäktige. Här kan ni läsa ÅR 2016.

Fokus på 2018

I dag har vi haft möte med den politiska ledningen (PLG). Två ärenden på agendan gjorde det tydligt för mig att vi nu verkligen närmar oss valåret 2018.

Politiska ledningsgruppen

1, Omvärldsanalys kring hur andra regioner organiserat sin politiska organisation. Det börjar nu närma sig att politiken ska besluta hur den politiska organisationen ska se ut efter valet 2018 och som inspel till den dialogen gjorde vi en tjänstemannadragning kring hur andra regioner organiserat sig. Svårt att dra några större slutsatser utifrån dagens dragning. Andra regioner har ju också exempelvis en helt annan styrmodell inom hälso- och sjukvården (det som vi kallar beställare-utförare), vilket man får ha med sig i det fortsatta arbetet

2, Nu sätter vi sammanträdesplanen för år 2018. Vi presenterade ett första utkast gällande sammanträdesplanen för år 2018. Allt för att minimera krockar. En viss munterhet uppstod då vi tjänstemän föreslagit ett Kunskapssammanträde för politiker 4 dagar före valdagen i september -18. Vi får nog tänka annorlunda där!

Ses snart igen

/m

 

 

En vecka går för fort ibland….

Har haft en mycket intensiv vecka och tyvärr inte haft möjlighet att skriva ned några rader som blogginlägg. Här kommer därför lite tillbakablickar på några aktiviteter som jag haft den senaste veckan. I väldigt korta ordalag samt en hel del bilder. Håll till godo :-). Primärvårdscentrum – möte med samtliga Vårdcentralcheferna Jag bjöd in mig […]

Fadder och Ungt råd

Fadder Då är jag fadder för en av våra nyanlända med hälso- och sjukvårdskompetens! Otroligt roligt. Ni som följer bloggen vet att vi tog ett beslut på Regionstyrelsen (RS) att införa bl.a. det som kallas Region Östergötlands ”språksnabbspår”. RS beslut innehöll så mycket mer, finns beskrivet här i ett tidigare blogginlägg, men just den delen jag […]

Näringslivsbesök

I går var jag på besök hos Torbjörn Kronander och hans Linköpingsföretag Sectra. Sectra AB är ett företag som är verksamt inom medicinsk teknik, främst inom medicinsk radiologi, samt avlyssningssäker kommunikation, exempelvis krypteringen i Radio 180, RAKEL och kryptering för mobiltelefoner. I dag dominerar den medicinska tekniken och inom detta område har Sectra tre större lokalkontor […]

Fokus på Östgötsk och Lettiskt näringsliv

Latvia I slutet av 1990-talet arbetade jag åt SIDA, parallellt med mitt arbete inom Arbetsmarknadsverket, med uppgiften att försöka få det dåvarande, ”icke-EU landet”, Lettland att anamma svensk arbetsmarknadspolitik. En inte helt enkel uppgift med tanke på de båda ländernas otroligt åtskilda samhällsstrukturer, historia, kultur och inte minst näringslivsstruktur. Att på den tiden få möjlighet […]

Framtidens rättspsykiatri är här!

Äntligen! Som man har väntat på de nya lokalerna på den Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena. I dag var det så dags för invigning av etapp 1 – det nya A-huset med maximal säkerhet och fantastiska vårdmiljöer. I Vadstena finns en mycket lång tradition av psykiatrisk vård med rötter ända tillbaka till medeltiden. Sjukhusområdet i nuvarande […]

Många enskilda avstämningar med duktiga chefer blir det….

Jag har 26 direktunderställda chefer som rapporterar direkt till mig. Det är inte ett optimalt antal men samtidigt är det svårt att ha färre utan att skjuta in en chefsnivå till i vår organisation. Det finns i vår verksamhet chefer som är chef över betydligt fler antal medarbetare och det finns naturligtvis de som är […]

Dags för Årsredovisning 2016

Så här års är vi i slutstadiet att skriva klart årsredovisningen för det gångna året. För mig blir det den 11:e årsredovisningen i landstinget/regionen och den 2:a som ytterst ansvarig. Årsredovisningen blir längre och längre för vart år som går. Nu har vi de facto mycket bredare uppdrag än tidigare så konstigt vore det ju […]